Nabostøj og anden støj i boliger

Velkommen til BUILDs website om støj i og mellem boliger. Her kan du finde links til rapporter, SBi-anvisninger, posters, artikler og endda lydeksempler på nabostøj mv.

Kontakt: Kommentarer til hjemmesiden kan sendes til nabostoej@build.aau.dk

Folder om lydisolering mod nabostøj

Omslag til folderen

Se folderen Lydisolering mod nabostøj i etageboligbyggeri. Udgivet april 2021.

Implementering af lydkvalitet ved renovering af etageboligbyggeri - et pilotprojekt

Projektet inkluderer bl.a.:

Publikationer, se bl.a.: Nabostøj i danske etageboliger – Gener og potentielle helbredseffekter. Miljø & Sundhed, dec. 2019, Sundhedsstyrelsen.

Se lidt flere projektresultater her >

Projektdelen om nabostøjgener er udført i samarbejde med SIF (Statens Institut for Folkesundhed). Projektet er finansieret af Realdania, Landsbyggefonden og Danielsens Fond.

Tegning af tværsnit af etageejendom med lydgener på hver etage.

Lyttetestmetode for bygningskonstruktioner

Se BUILD Rapport 2020:16 Lyttetest for bygningskonstruktioner – Udvikling af metode til laboratorieforsøg med nabostøj.

Omslag til rapporten

 

Hør lydeksempler >

Samarbejdsprojekt mellem BUILD og Force Technology.

Projektet er finansieret af Landsbyggefonden.

Lydeksempler nabostøj og anden støj i boliger

Lyt til naboens fest, trinlyde, trafikstøj og ventilationsstøj

Højttalerikon, der spiller lyd

Samarbejdsprojekt mellem BUILD og Force Technology.

SBi-anvisninger om lyd

Tre omslag til SBi-anvisninger om lydisolering

Oversigt over lyd- støj- og akustikrelaterede SBi-anvisninger.

Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri

SBi-rapport 2015:27 og tilhørende målerapporter

Læs rapporten SBi 2015:27 og de tilhørende målerapporter.

Posters om lydisolation af boliger

Tre posters om lydisolation i boliger

Se de tre posters.